Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

            Volumul zilnic de utilizatori care accesează orice pagină web a crescut atât de mult, încât se poate vorbi despre o adevărată explozie de tehnologie și a internetului. În acest context, protejarea datelor cu caracter personal și asigurarea confidențialității acestora este un aspect care trebuie avut în vedere de orice proprietar de domeniu online. Această protecție își găsește baza legală în Regulamentul General privind Protectia Datelor Personale UE 2016/679 și în legislația națională de implementare (cunoscute sub denumirea „Regulament RGPD” sau „RGPD”).

            Astfel, ROMSLOT – Asociația Organizatorilor de Sloturi a adoptat măsuri adecvate pentru îndeplinirea acestor cerințe în timpul navigării de către Utilizator pe domeniul online. ROMSLOT – Asociația Organizatorilor de Sloturi, persoană juridică română, înregistrată și funcționând în temeiul Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, având codul de identificare fiscală: 27899520, cu sediul social în Str. Corvinilor nr. 6D, București, cod poștal 60772,  („Asociația”, „Noi” sau „Nouă”) se angajează să protejeze și să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal prin prezenta „Politică de confidențialitate”. În acest document, Utilizatorul va putea găsi informații exclusiv despre modul de prelucrarea a datelor personale prin intermediul platformei online www.AdevarulDespreGambling.ro. 

            Pentru o înțelegere deplină a următoarelor prevederi din acest document, vom prezenta mai întâi termenii utilizați, așa cum sunt ei definiți în legislația de referință:

Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); o persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de unic identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

a. Pentru exemplificare menționam că sunt, printre altele, date cu caracter personal: adresa de e-mail, numărul de telefon, ID-ul calculatorului, data de naștere, adresa, numărul unic de identificare etc.

b. Numărul unic de identificare poate consta din: codul numeric personal (CNP), seria și numărul actului de identitate, numarul pașaportului, al permisului de conducere, numărul de asigurare socială de sănătate, după caz.

Date cu caracter sensibil/ speciale” înseamnă date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice, dar și date referitoare la condamnări penale și infracțiuni sau la măsuri de securitate conexe.

 „Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, stergerea sau distrugerea.

a. Pentru exemplificare, menționăm că simpla păstrare a unor date (chiar și neutilizate) sau simpla consultare a datelor cu caracter personal, poate intra în noțiunea de prelucrare.

Ce categorii de date personale prelucram și prin ce mijloace?

Acțiunile inițiate de către Utilizator în mod direct în timpul navigării pe site poate conduce, în majoritatea cazurilor, la prelucrarea datelor cu caracter personal, prin mijloace electronice în general. Spre exemplu, are loc prelucrare datelor în următoarele momente:

Accesarea site-ului www.AdevarulDespreGambling.ro care va trimite automat, la navigarea oricărei pagini a platformei, o serie de date tehnice cum ar fi adresa IP, tipul browser-ului, sistemul de operare etc. (acestea sunt folosite pentru crearea și analizarea de statistici în scopul îmbunătățirii experienței Utilizatorilor).

Alte date tehnice sunt colectate prin intermediul fișierelor de tip cookies, atunci când vizitezi www.AdevarulDespreGambling.ro sau interacționezi cu reclamele noastre întâlnite la navigarea pe internet. Mai multe detalii despre acest subiect găsești în secțiunea Cookies de pe site.

În ce scopuri prelucrăm date personale?

Astfel, avem în vedere următoarele scopuri în procesul de prelucrare a datelor personale:

a. pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail) de comunicări comerciale privind statisticile și noutățile despre industria jocurilor de noroc, prezentate prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin abonarea la newsletter-ul nostru, cu posibilitatea de a vă dezabona în orice moment.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

b. în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al ROMSLOT – Asociația Organizatorilor de Sloturi de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Cui dezvăluim datele tale?

ROMSLOT –  Asociația Organizatorilor de Sloturi nu furnizează datele tale unor terțe părți neautorizate. Cu toate acestea, ca parte a activității noastre, obținem serviciile furnizorilor selectați și le oferim un acces limitat și strict monitorizat la unele dintre datele noastre. Înainte de a transmite datele personale către aceste societăți partenere pentru a le procesa în numele nostru, ne asigurăm că aceștia respectă cerințele legale de protecție a datelor cu caracter personal și că pot demonstra nivelul de protecție al datelor cu dovezi corespunzătoare.

În aceste situații, putem transmite, pune la dispozitie sau oferi acces la anumite date personale, relevante și necesare, unor destinatari și/sau terți (parteneri contractuali sau împuterniciți ROMSLOT – Asociația Organizatorilor de Sloturi), din următoarele categorii, în mod individual, în funcție de scopurile prelucrării anterior menționate și de serviciile prestate de aceștia:

• furnizori de servicii de marketing sau telemarketing;

• furnizori de servicii de cercetare de piață;

• furnizori de servicii de găzduire web.

Lista prezentată mai sus are un rol exemplificativ, aceasta nefiind exhaustivă.

Când ștergem datele tale personale?

Este o parte a politicii noastre de a reține informațiile personale ale utilizatorilor atât cât este necesar pentru scopul în care au fost inițial obținute, în acord cu principiile Data Minimisation and Storage Limitation.

În general, ștergem datele după ce scopul a fost îndeplinit. Diferite reguli de ștergere se aplică în funcție de scopul procesării. Datele colectate sunt marcate cu o regulă de ștergere. Când perioada de păstrare este îndeplinită, datele stocate vor fi șterse în consecință.

ROMSLOT – Asociația Organizatorilor de Sloturi va șterge datele tale personale oricând dorești și imediat după ce ne-ai notificat sau după 2 (doi) ani de la îndeplinirea scopului. Însă, în unele cazuri unele informații cu caracter personal pot fi reținute pe o durată mai lungă de timp, din motive legale sau scopuri legitime

Ce drepturi ai cu privire la prelucrarea datelor personale?

Tu ai controlul datelor tale personale, motiv pentru care ai dreptul să refuzi colectarea, prelucrarea sau utilizarea datelor tale  personale de către ROMSLOT – Asociația Organizatorilor de Sloturi în conformitate cu legislația privind protecția datelor, o dată ce nu vei mai fi utilizatorul website-ului nostru. Este necesar doar să trimiți un e-mail de refuz, la adresa comunicare@romslot.ro . Acest lucru va conduce automat la încetarea comunicărilor din partea noastră.

Trebuie să reții faptul că, prin refuzul tău, este posibil ca utilizarea site-ului web să nu mai fie posibilă din motive tehnice.

Ai dreptul de a primi informații clare cu privire la datele cu caracter personal pe care le-am păstrat, în mod gratuit.

Regulamentul UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare denumit „Regulamentul RGPD”) îți recunoaște o serie întreagă de drepturi în legatură cu datele tale personale. Poți obține informații despre fiecare prin consultarea tabelului prezentat mai jos. Pentru exercitarea acestor drepturi, ne poți contacta folosind detaliile de contact oferite. Atunci când o vei face, este bine să iei in considerație următoarele aspecte:

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor abonărilor care conțin date personale.

Furnizare informații. În cazuri excepționale, când solicitarea ta este nefondată, repetitivă sau excesivă, ne rezervăm dreptul să respingem cererea de furnizare a informațiilor, în conformitate cu art. 12 din Regulamentul RGPD.

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum 1 lună. Acest termen poate fi prelungit cu 2 luni în cazuri mai complicate, cum ar fi de exemplu situația în care ai făcut mai multe solicitări, sau cererea ta necesită operațiuni complexe. 

În orice moment în timpul păstrării sau procesării datelor tale personale, ai următoarele drepturi:

•           Dreptul de acces – ai dreptul de a accesa datele personale pe care le stocăm despre tine;

•           Dreptul la rectificare – ai dreptul de a corecta datale pe care le stocăm despre tine, dacă acestea sunt incomplete sau incorecte.;

•           Dreptul de ștergere “dreptul de a fi uitat” – poți solicita ca datele pe care le stocăm despre tine să fie șterse din bazele de date și suntem obligați să satisfacem această cerere în anumite circumstanțe; •           Dreptul la restricționarea prelucrării – ai dreptul de a solicita restricționarea procesării datelor personale și suntem obligați să satisfacem cererea atunci când anumite condiții se aplică;

  • •           Dreptul la portabilitatea datelor – ai dreptul de a transfera datele deținute de noi  despre tine către altă organizație;

•           Dreptul la opoziție – ai dreptul de a-ți retrage consimțământul dat sau de a obiecta față de anumite activități de procesare  atunci când anumite condiții se aplică;

•           Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere – ai dreptul de a depune o plângere împotriva ROMSLOT – Asociația Organizatorilor de Sloturi la autoritatea de supraveghere.

Dreptul de modificare

ROMSLOT – Asociația Organizatorilor de Sloturi își rezervă dreptul de a modifica și actualiza  Politica de Confidențialitate pentru a fi în pas cu potențialele schimbări legislative și a oferi o protecție optimă a confidențialității. Orice update va fi comunicat prin intermediul paginii Website-ului.

Puteți contacta responsabilul nostru pentru protecția datelor cu caracter personal, prin e-mail la adresa: comunicare@romslot.ro.

Această pagină de Internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați pagina de Cookies.

ROMSLOT – Asociația Organizatorilor de Sloturi

ABONEAZĂ-te la newsletter